Velký okruh Radžasthánem (18 dní/17 nocí)

Termín: říjen, listopad 2019 (dle dohody i jindy)

Počet účastníků: 10-12

Itinerář:

Den 01: Přílet + prohlídka Dillí
Přílet do Dillí, transfer do hotelu. Dle času prohlídka Starého a Nového Dillí – Páteční mešita, Červená pevnost (UNESCO) a procházka po náměstí a tržnici Chandi Chowk. Dále návštěva Rádž Ghátu – místa zpopelnění Mahátmy Gándhího. Kutub Minár (UNESCO) – největší cihlový minaret světa a komplex budov, které jsou krásnou ukázkou raně afgánské architektury nebo Lotosový chrám – krásná stavba v podobě rozvíjejícího se lotosového květu. Na závěr Humájunova hrobka (UNESCO) – jedinečná ukázka mughalské architektury. Indická brána a průjezd okolo vládních budov. Večer fakultativní návštěva Sound & Light Show v Červené pevnosti. Návrat do hotelu na nocleh.

Den 02: Dillí – Bikanér

Po snídani přejezd do Bikanéru (cca 8 hod). Cesta povede přes indický venkov Rádžasthánu až k pákistánským hranicím. „Pouštní stát“ Rádžasthán oplývá řadou zajímavých historických i kulturních lokalit. Nocleh v Bikanéru.

Den 03: Prohlídka Bikanéru – Dešnok – Džajsalmér

Snídaně. Prohlídka „velbloudího města“ Bikanér, strategicky ležícího na bývalé karavanní cestě do Střední Asie a Číny. Návštěva pevnosti Džúnágarh – sídla místních mahárádžů s krásnými interiéry, palác Lálgarh s muzeem a další. Přejezd do Dešnoku se slavným „krysím chrámem“ Karni Mata, kde je krysa uctívána jako posvátné zvíře. Odpoledne přejezd do Džajsalméru (cca 5 hod), nocleh.

Den 04: Prohlídka Džajsalméru – safari v poušti Thár

Snídaně. Prohlídka „zlatého města“ Džajsalmér, které je celé vystavěno ze zlatavě zbarveného pískovce. Procházka po obrovské pevnosti s 99 baštami, návštěva Městského paláce, džinistických chrámů a eventuálně návštěva některého z havélí  – honosné rezidence místních kupců. Zastávka u jezera Gadi Sagar. Odpoledne přesun do pouště Thár, jízda na velbloudech (cca 1,5 hod) k písečným dunám Sam a Sand. Západ slunce na dunách. Návrat do hotelu na večeři a nocleh. Dobrodruzi mohou nocovat i pod širákem na dunách.

Den 05: Džajsalmér – Džódhpur

Po snídani přejezd do Džódhpuru (cca 6 hod). Pokračování Rádžasthánem, průjezd indickým venkovem a pouštní krajinou. Cestou Vás možná oslní zářivě rudé pláně, kde se suší chilli papričky (závislé na sezóně), díky nimž je oblast mezi Džajsalmérem a Džódhpurem světoznámá. Chilli je základním kořením v indické kuchyni, v případě možnosti zastávka a nákup chilli. Nocleh v Džódhpuru.

Den 06: Prohlídka Džódhpuru

Snídaně. Prohlídka Džódhpuru – „modrého města“ se slavnou pevností Meherángarh, která se rozprostírá nad městem. Návštěva mramorového památníku Džasvant Tháda s kenotafy místních mahárádžů a s krásným výhledem na pevnost. Přejezd do starého města s Hodinovou věží a místní tržnicí, která je vyhlášená prodejem indického koření. Nocleh v Džódhpuru.

Den 07: Džódhpur – Kumbhalgarh – Ranakpur – Udajpur

Po snídani přejezd do Udajpuru (cca 6 hod). Průjezd krajinou NP Kumbhalgarh a návštěva pevnosti Kumbhalgarh, „oka Méváru“ s mohutnými hradbami na svazích pohoří Araválí. Zastávka v Ranakpuru a prohlídka nejkrásnějšího chrámového komplexu v Rádžasthánu s mramorovými džinistickými chrámy, jimž vévodí Ádimáthův chrám, jedno z nejposvátnějších míst pro džinisty. Nocleh v Udajpuru.

Den 08: Prohlídka Udajpuru

Snídaně. Návštěva „jezerního města“ Udajpuru, jednoho z nejkrásnějších měst Rádžasthánu, jež leží na jezeře Pičola. Prohlídka Městského paláce s muzeem a krásnými interiéry, indo-árijského chrámu Džagdiš, zahrady Sahelion ki Bari s kašnami a lotosovým jezírkem, mahárádžova sbírky veteránů. Na závěr projížďka okolo jezera Fateh Sagar. Večerní projížďka loďkou po jezeře s výhledem na slavné plovoucí paláce. Nocleh v Udajpuru.

Den 09: Udajpur – Puškar  

Po snídani přejezd do Puškaru (cca 5 hod). V případě času zastávka v bývalém královském městě Chittorgarh a návštěva jedné z největších pevností v Indii hrdě se tyčící nad městem.  Volné odpoledne v Puškaru, významném poutním místě s posvátným jezerem a až 400 chrámy. Centrum obchodu s dobytkem, gháty, bazary, poznání města a života místních obyvatel, odpočinek. Nocleh ve městě.

Den 10: Prohlídka Puškaru – Džajpúr

Snídaně. Prohlídka města Puškar – hinduistického poutního místa ležícího na stejnojmenném jezeře, které má jeden z mála chrámů na světě zasvěcených Bráhmovi. Návštěva Bráhmova chrámu a procházka kolem posvátného Puškarského jezera. Prohlídka místních zajímavostí, svatyní i vyhlášené tržnice se šperky. Přejezd do Džajpúru (cca 2 hod), hlavního města státu Rádžasthán na nocleh.

Den 11: Prohlídka Džajpúru + jízda na slonech

Snídaně. Ráno návštěva pevnosti Amber, bývalého sídla místních mahárádžů se slavnou Zrcadlovou síní a Síní radosti. Fakultativní projížďka k pevnosti na slonech. Dále prohlídka „růžového města“ Džajpúru: Městský palác s muzeem, symbol města Hawa Mahal (tzv. Palác větru) a astronomická observatoř z 18. století. Džantar Mantar (UNESCO). Večer uličky a bazary starého města, nákupy místních řemeslných výrobků. Nocleh v Džajpúru.

Den 12: Džajpúr – Fátehpur Sikrí – Ágra

Snídaně. Přejezd do Džajpúru. Cestou návštěva „města duchů“ Fátehpur Sikrí (UNESCO), které nechal vystavět císař Akbar Veliký jako nové hlavní město Mughalské říše. Prohlídka císařského paláce z červeného pískovce, monumentální Páteční mešity a mramorové hrobky významného súfijského světce Salima Chistího. Nocleh v Ágře.

Den 13: Prohlídka Ágry – Tádž Mahal – Órčha

Za svítání úchvatná prohlídka nejslavnější hrobky a symbolu lásky Tádž Mahalu (UNESCO) s rozlehlými zahradami – skvost světové architektury. Návrat na snídani a poté prohlídka Ágry – bývalého sídla indických panovníků. Červená pevnost (UNESCO), monumentální hrobka císaře Akbara (UNESCO) a další. Odpolední vlak do Džhánsí, krátký přejezd a ubytování ve městě Órčha.

Den 14: Prohlídka Órčhi – Khadžuráho

Po snídani prohlídka historického města Órčha ležícího na skalnatém ostrově v meandru řeky Bétvy, jež bylo v minulosti sídelním městem bundélských králů. Dnes představuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury. Po prohlídce města přejezd do Khadžuráha (3 hod), ubytování a nocleh.

Den 15: Prohlídka Khadžuráha – Váránasí

Snídaně. Prohlídka města Khadžuráho (UNESCO) s proslulým chrámovým komplexem s erotickými výjevy, tzv. „Kámasútra vytesaná do kamene“. Jedny z nejstarších chrámů v zemi patří k nejkrásnějším ukázkám chrámového umění na světě a řadí se mezi tzv. „divy Indie“. Noční přejezd lůžkovým vlakem do Váránasí.

Den 16: Prohlídka Váránasí

Dopoledne příjezd do Váránasí, ubytování v hotelu. Váránasí je jedno z nejdéle trvale osídlených měst na světě a je svatým městem pro hinduisty, buddhisty i džinisty. Odpoledne procházka po ghátech u řeky Gangy, návštěva spalovacího ghátu. Prohlídka Benárské hinduistické univerzity a chrámu Bharát Mátá s reliéfní mapou indického subkontinentu. Večer možnost zhlédnutí každodenního obřadu Árthí – „uzavírání Gangy“. Nocleh.

Den 17: Váránasí – projížďka po Ganze – Sarnáth

Za svítání projížďka lodí okolo ghátů, kde brzy ráno dochází k rituálnímu očišťování tisíců poutníků v posvátných vodách řeky Gangy. Prohlídka ghátů, kde již po tisíce let nepřetržitě probíhá tradiční zpopelňování. Návrat na snídani a krátký přejezd do Sarnáthu – významného buddhistického poutního místa. Prohlídka buddhistických chrámů, stúpy na místě Buddhova prvního kázání a Archeologického muzea. Odpoledne návrat do Váránasí, volno k večerním procházkám po posvátném městě. Nocleh.

Den 18: Váránasí – Dillí

Po snídani přelet do Dillí, dokončení prohlídky města, nákupy na tržnicích, případně další alternativní program dle zájmu a návaznosti na letový řád. Transfer na letiště a odlet. 

 

Odhadované náklady (podrobný rozpočet předložíme na požádání):

Klubová cena 32.500,-Kč obsahuje:

  • 16x ubytování se snídaní
  • 1x vnitrostátní přelet Váránasí – Dillí
  • 2x vlak Ágra – Džhansi, Khadžuráho – Váránasí
  • safari v poušti Thár s večeří a jízdou na velbloudech
  • projížďku po jezeře Pičola, projížďku po Ganze ve Váránasí
  • všechny transfery dle programu v klimatizovaném autě s řidičem
  • všechny patřičné poplatky a taxy
  • česky mluvící průvodce

Každý člen si hradí sám (organizačně zajistíme, ceny jsou orientační):

Letenka (14.000,-Kč), Vízum (2.000,-Kč), cestovní pojištění, jídlo, vstupné nad rámec výše uvedeného

Očkování: rádi Vám poskytneme informace o aktuální potřebě (obecně se doporučuje žloutenka, břišní tyfus, meningitida, vzteklina)

[insert_ajaxcontact id=644]