Objevte Indický stát Tamilnádu (13 dní/12 nocí)

Termín: říjen, listopad 2019 (dle dohody i jindy)

Počet účastníků: 10

Itinerář:

Den 01: Příjezd do Čennaí

Přílet do Čennaí, transfer na hotel a ubytování. Dle času prohlídka města, během které navštívíte např. katedrálu San Thome, postavenou v 16. století nad hrobem apoštola sv. Tomáše. Dále uvidíte nejdelší indickou veřejnou pláž Marina Beach, Arignar Anna Zoological Park – 1. veřejnou zoo v Indii, Velkou mešitu či jezero Muttukadu. Nocleh.

Den 02: Čennaí – Káňčípuram – Mahábalípuram (150 km/4 hod. jízdy)

Po snídani odjezd do Mahábalípuramu. Cestou navštívíte město Káňčípuram, významné poutní místo pro vyznavače višnuismu i šivaismu a jedno z nejposvátnějších míst celého subkontinentu. Uvidíte chrámy Ékambaréšvara, Kailásanáthar a mnohé další. Zároveň budete mít příležitost vybrat si z místních nádherných hedvábných sárí, kterými je město proslaveno po celé Indii. Odpoledne přejezd do Mahábalípuramu, ubytování a nocleh.

Den 03: Mahábalípuram

Po snídani prohlídka „města kameníků“ Mahábalípuramu, který si vysloužil i zápis na seznam UNESCO. Po celém městě najdete roztroušené chrámy, monolity, kamenné vozy i zdobené jeskyně. Navštívíme chrám Shore Temple z 8. století považovaný za nejstarší chrám jižní Indie, slavné basreliéfy Kršna Mandapa, Ardžunovo pokání, Tygří jeskyni se svatyní bohyně Durgy nebo krokodýlí farmu. Odpoledne možnost koupání na místních písčitých plážích. Nocleh.

Den 04: Mahábalípuram – Puduččéri (100 km/3 hod.)

Po snídani přejezd do města Puduččéri (Pondicherry), bývalého hlavního města francouzské Indie, dnes indického svazového teritoria. Prohlídka utopické osady Auroville založené v r. 1968, která je indickým centrem hnutí New Age. Dále návštěva ašrámu Šrí Aurobinda, botanické zahrady, pláže Light House Beach či chrámu Vanniya Perumal Temple. Nocleh.

Den 05: Puduččéri – Gangáikóndačolapuram – Darasuram – Thaňdžavúr (200 km/4 hod.)

Po snídani přejezd na návštěvu unikátního chrámu v Gangáikóndačolapuramu postaveného v 11. století králem Rádžendrou I. Dominantou chrámu je především 55 m vysoká pyramidová věž a také největší Šivův lingam v celé jižní Indii. Další zastávkou bude město Darasuram s komplexem chrámu Airávatešvara (UNESCO). Tato stavba s jemně propracovanými detaily byla zasvěcena Šivovi a byla postavena ve 12. století. Večer příjezd do Thaňdžavúru a nocleh.

Den 06: Thaňdžavúr – Tiruččirápalli (60 km/1,5 hod.)

Po snídani se vydáte na průzkum tzv. „rýžové misky“ Tamilnádu, města Thaňdžavúru., během kterého navštívíte např. chrám Brihadíšvara (UNESCO) nebo královský palác s nádherně zdobeným sálem Durbar Hall či muzeem s unikátní sbírkou tzv. čólských bronzů. Odpoledne přejezd do Tiruččirápalli (Trichy), ubytování a nocleh.

Den 07: Tiruččirápalli – Ráméšvaram (228 km/4 hod.)

Po snídani návštěva jednoho z nejpůsobivějších chrámových komplexů v jižní Indii – obrovského chrámu Ranganáthasvámí obklopeného mohutnými pyramidovými věžemi, který je jedním z nejposvátnějších míst višnuismu. Dále výstup na Skalní pevnost s krásným výhledem do okolí a návštěva Lurdského kostela. Odpoledne přejezd do Ráméšvaramu, ubytování a nocleh.

Den 08: Ráméšvaram – Kanjákumárí (309 km/5 hod.)

Po snídani přejezd na ostrov Pamban, který je přes Manárský záliv vzdálený pouhých 20 km od Srí Lanky. Šlápněte na posvátný písek a zbavte se veškerých hříchů návštěvou chrámu Rámanáthasvámí a vykoupejte se v jeho 22 posvátných tírtách (nádržích). Nevynecháte ani zajímavý chrám Ganhamadana Parvatam s otisky stop boha Rámy a záhadnými plovoucími kameny či Danuškodi Beach Point s výhledem na tzv. Adamův most. Odpoledne přejezd do Kanjákumárí a nocleh.

Den 09: Kanjákumárí – Madurai (245 km/4 hod.)

Snídaně. Město Kanjákumárí ležící na nejjižnějším výběžku Indie je přitažlivé pro hinduistické poutníky i turisty. Mezi největší zážitky patří pozorování východu či západu slunce z místa, kde se stýkají vody Bengálského zálivu, Indického oceánu i Arabského moře. Loďkou přeplujete i na dva posvátné ostrůvky s obrovskou sochou tamilského filosofa Thiruvalluvara a skálou reformátora Vivekananda. Odpoledne přejezd do Madurai, ubytování a nocleh.

Den 10: Madurai – Kójamputtúr (213 km/5 hod.)

Po snídani návštěva Madurai, jednoho z nejstarších měst v jižní Indii, ležícího na březích řeky Vaigai. Perlou tohoto tzv. „chrámového města“ je mohutný chrám Mínakší-Sundaréšvara, jehož věže jsou zdobeny stovkami pestrobarevných mytologických postav. Výjimečnou atmosféru chrámu doplňují takřka neustálé rituály a průvody, které se přelévají i do ulic města. Navštívíte i palác Tirumála Najáka ze 17. století postavený v drávidském a islámském stylu či slavnou tržnici s látkami, šperky i dalšími řemeslnými výrobky. Přejezd do Kójamputtúru (Coimbatore), ubytování a nocleh.

Den 11: Kójamputtúr – Ooty (90 km/3 hod.)

Po snídani a krátké prohlídce města Kójamputtúr (Coimbatore) přejezd do horské stanice Ooty (Udhagamandalam) ležící v srdci pohoří Nilgiri. Svahy pokryté čajovníky, zelené kopce, lesy a louky přitahují turisty z celého světa. V Ooty najdete vedle koloniální zástavby i několik zajímavých atrakcí vč. botanické zahrady či kostela sv. Štěpána. Ubytování a nocleh.

Den 12: Ooty – Mettupalajam – Kójamputtúr

Snídaně. Projížďka po slavné úzkokolejné trati Nilgiri Blue Mountain Railway (UNESCO), přezdívané „Toy train“, která je poslední funkční parní železnicí v jižní Asii. Železnice šplhá přes hory, projíždí 16 tunelů a19 mostů a nabízí překrásné výhledy do krajiny. Parní železnice končí ve stanici Mettupalajam, odkud se vydáte zpět do Kójamputtúru a dále odtud lůžkovým vlakem do Čennaí.

Den 13: Čennaí

Příjezd v ranních hodinách do Čennaí, v případě času dokončení prohlídky města a trasfer na letiště dle letového řádu.

 

Odhadované náklady (podrobný rozpočet předložíme na požádání):

Klubová cena 41.500,-Kč obsahuje:

–  11x ubytování se snídaní

–  1x lůžkový vlak Kójamputtúr – Čennaí

–  1x jízda parní železnicí „Toy train“ Ooty – Mettupalajam

– lodní výlet v Kanjákumárí

– všechny transfery dle programu v klimatizovaném autě s řidičem, česky mluvící průvodce

– všechny patřičné poplatky a taxy

Každý člen si hradí sám (organizačně zajistíme, ceny jsou orientační):

Letenka (14.000,-Kč), Vízum (2.000,-Kč), cestovní pojištění, jídlo, Fakultativní výlety, vstupné nad rámec výše uvedeného

Očkování: rádi Vám poskytneme informace o aktuální potřebě (obecně se doporučuje žloutenka, břišní tyfus, meningitida, vzteklina)

[insert_ajaxcontact id=644]