Zlatý trojúhelník+Kašmír+Rišikéš (18 dní/17 nocí)

Termín: říjen, listopad 2019 (dle dohody i jindy)
Počet účastníků: 10
Itinerář:
Den 01: Dillí – Šrínagar
Odlet z Dillí do Šrínagaru, hlavního města Kašmíru. Ubytování na hausbótech (místní specialita), večeře, nocleh.
Den 02: Prohlídka Šrínagaru
Snídaně. Prohlídka Šrínagaru – staré město s velkou páteční mešitou Jamma Masjid a mnohými súfijskými svatyněmi, dále mughalské terasovité zahrady Nishat Bagh, výjezd k chrámu boha Šivy s krásnou vyhlídkou na město obklopené jezery aj. Večeře, nocleh.
Den 03: Šrínagar – Gulmarg
Snídaně. Výlet do Gulmargu, vyhlášeného himálajského lyžařského střediska. Výjezd nejvýše položenou kabinovou lanovkou světa do cca 4000 m. n. m. Výhled na pohoří Himálaj, procházka po okolí. Návrat do Šrínagaru, večeře, nocleh.
Den 04: Šrínagar – projížďka na tradiční lodi šikhara – Pampore
Snídaně. Projížďka na tradiční loďce šikhara po šrínagarských jezerech Dal a Nigeen s desítkami hausbótů, výhledy na okolní hory i plovoucími obchodníky, oběd na lodi. Odpoledne přejezd na šafránová pole v Pampore. V Kašmíru se pěstuje údajně nejkvalitnější šafrán na světě a říjen je obdobím sklizně, kdy se celá pole barví do fialova. Večeře, nocleh.
Den 05: Šrínagar – Amritsar – hranice Wagah
Snídaně. Přelet do Amritsaru, ubytování a odjezd do vesnice Wagah na indicko-pákistánskou hranici, kde každý večer probíhá speciální ceremoniál „ uzavírání hranice“, který je skutečně nezapomenutelným zážitkem. Večerní návštěva slavného Zlatého chrámu a ceremoniál přenášení posvátné knihy. Nocleh.
Den 06: Amritsar – Zlatý chrám – Haridwar
Snídaně. Návštěva Zlatého chrámu, který je nejdůležitější svatyní sikhského náboženství. Je to rozlehlý komplex budov z bílého mramoru, kde uvnitř leží obrovská nádrž a uprostřed ní, jako ostrov, září samotný Harimandir – chrám pokrytý měděným plechem, který je pozlacen několika tunami zlata. Na oběd si můžeme dojít do sikhské jídelny pro poutníky, kde se najednou nají až 4000 lidí. Dále zastávka u „zdi mučedníků“, která je dějištěm tzv. amritsarského masakru. Noční přejezd lůžkovým vlakem do Haridwaru.
Den 07: Haridwar – Rišikéš
Příjezd do Haridwaru a krátký transfer autem do Rišikéše, který je považován za hlavní město jógy. Město ležící na řece Ganze v podhůří Himálají je jedním z nejposvátnějších hinduistických měst. V jeho okolí se nachází celá řada poutních míst i svatyní. Rišikéš je dále vyhlášeným centrem ayurvédy – tradiční indické medicíny. Prohlídka města a jeho svatyní a ašrámů, ceremoniál Árthí u břehů Gangy. Nocleh.
Den 08: Rišikéš
Snídaně, volno pro jógu, masáže, meditace i očistné procesy v místních ašrámech. Nebo fakultativně sjíždění řeky Gangy na raftech či trek v okolí. Nocleh.
Den 09: Rišikéš
Snídaně, volno pro jógu, meditace i očistné procesy v místních ašrámech, nebo návštěva národního parku Rajaji, který je vyhlášenou tygří rezervací. Možnost pozorování slonů, tygrů, antilop a další zvěře. V případě možnosti návštěva domorodého kmene Gujjar. Nocleh.
Den 10: Rišikéš – Váránasí
Snídaně, volno pro jógu, meditace i očistné procesy v místních ašrámech. Noční přejezd lůžkovým vlakem do Váránasí.
Den 11: Váránasí
Dopoledne příjezd do Váránasí, ubytování v hotelu. Váránasí je jedno z nejdéle trvale osídlených měst na světě a je svatým městem pro hinduisty, buddhisty i džinisty. Odpoledne procházka po ghátech u řeky Gangy, návštěva spalovacího ghátu. Prohlídka Benárské hinduistické univerzity a chrámu Bharát Mátá s reliéfní mapou indického subkontinentu. Večer možnost zhlédnutí každodenního obřadu Árthí – „uzavírání Gangy“. Nocleh.
Den 12: Váránasí – projížďka po Ganze – Sarnáth – Ágra
Za svítání projížďka lodí okolo ghátů, kde brzy ráno dochází k rituálnímu očišťování tisíců poutníků v posvátných vodách řeky Gangy. Prohlídka ghátů, kde již po tisíce let nepřetržitě probíhá tradiční zpopelňování. Návrat na snídani a krátký přejezd do Sarnáthu – významného budhistického poutního místa. Prohlídka budhistických chrámů, stúpy na místě Buddhova prvního kázání a Archeologického muzea. Odpoledne návrat do Váránasí, volno k večerním procházkám po posvátném městě. Nočním lůžkovým vlakem přejezd do Agry.
Den 13: Ágra – Tádž Mahal
Dopoledne příjezd do Ágry. Prohlídka nejslavnější hrobky a symbolu lásky Tádž Mahalu (UNESCO) s rozlehlými zahradami – skvost světové architektury. Dále Červená pevnost, bývalé sídlo mughalských panovníků (UNESCO) a monumentální hrobka sultána Akbara (UNESCO). Nocleh.
Den 14: Ágra – Fátehpur Sikrí – Džajpúr
Snídaně. Odjezd autem do Džajpúru. Cestou návštěva „města duchů“ Fátehpur Sikrí (UNESCO), které nechal vystavět císař Akbar Veliký jako nové hlavní město Mughalské říše. Prohlídka sultánského paláce z červeného pískovce, Velké páteční mešity a mramorové svatyně súfijského světce Salima Chistího. Odpoledne příjezd do Džajpúru, v případě času večerní prohlídka města. Nocleh.
Den 15: prohlídka Džajpúru – jízda na slonech
Snídaně. Ráno návštěva pevnosti Amber, bývalého sídla místních mahárádžů se slavnou Zrcadlovou síní a Síní radosti. Fakultativní projížďka k pevnosti na slonech. Dále prohlídka „růžového města“ Džajpúru – Městský palác s muzeem, symbol města Hawa Mahal (tzv. Palác větru) a astronomická observatoř z 18. stol. Džantar Mantar (UNESCO). Večer uličky a bazary starého města, nákupy místních řemeslných výrobků. Nocleh v Džajpúru.
Den 16: Džajpúr – Dillí
Přejezd autem do Dillí. V případě času prohlídka Starého Dillí – velká Páteční mešita, Červená pevnost (UNESCO) a procházka po náměstí Chandi Chowk, Rádž Ghát – místo zpopelnění Mahátmy Gándhího, aj. Nocleh.
Den 17: Prohlídka Dillí
Snídaně. Celodenní prohlídka Nového Dillí – Kutub Minár (UNESCO) – největší cihlový minaret světa a komplex budov, které jsou krásnou ukázkou raně afghánské architektury. Lotosový chrám – krásná stavba v podobě rozvíjejícího se lotosového květu. Humajúnova hrobka (UNESCO) – jedinečná ukázka mughalské architektury. Indická brána a průjezd okolo vládních budov. Nocleh.
Den 18: Prohlídka Dillí – odlet
Snídaně. Dokončení prohlídky města, nákupy na tržnících, případně další alternativní program dle zájmu a návaznosti na letový řád. Transfer na letiště a odlet.

Odhadované náklady (podrobný rozpočet předložíme na požádání):
Klubová cena 41.500,-Kč obsahuje:
• 4x ubytování na hausbótech se snídaní a večeří
• 10x ubytování se snídaní
• oběd během projížďky na loďce šikhara
• 2x vnitrostátní přelet Dillí – Šrínagar, Šrínagar – Amritsar
• 3x lůžkový vlak Amritsar – Haridwar, Haridwar – Váránasí, Váránasí – Agra
• projížďku po šrínagarských jezerech, projížďku po Ganze ve Váránasí
• jízda lanovkou v Gulmargu
• všechny transfery dle programu v klimatizovaném autě s řidičem,
• všechny patřičné poplatky a taxy
• česky mluvící průvodce
Každý člen si hradí sám (organizačně zajistíme, ceny jsou orientační):
Letenka (14.000,-Kč), Vízum (2.000,-Kč), cestovní pojištění, jídlo, Fakultativní výlety, vstupné nad rámec výše uvedeného
Očkování: rádi Vám poskytneme informace o aktuální potřebě (obecně se doporučuje žloutenka, břišní tyfus, meningitida, vzteklina)

[insert_ajaxcontact id=644]